Tuyển dụng

Công ty Bảo vệ 555 Tuyển dụng bảo vệ nữ

Cập nhật: 15/5/2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng, Công ty chúng tôi cần tuyển dụng bảo vệ nữ, yêu cầu như sau