Tuyển dụng

Công ty Bảo vệ 555 Tuyển dụng bảo vệ nữ

Công ty Bảo vệ 555 Tuyển dụng bảo vệ nữ

Cập nhật: 15/5/2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng, Công ty chúng tôi cần tuyển dụng bảo vệ nữ, yêu cầu như sau

Công ty bảo vệ 555 tuyển dụng

Công ty bảo vệ 555 tuyển dụng

Cập nhật: 13/5/2015

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ 555 cần tuyển nhân sự , chi tiết như sau